Sözel Bildiriler

Sözel Bildiriler
08:30-08:40 SS-01 İleri Yaş Hastalarda Hemogram Parametreleri ve Anemi Etiyolojisinde Dekatlara Göre Farklılıklar Zeynep Ece Demirbaş
08:40-08:50 SS-02 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Serum Sklerostin ve İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi Sevdenur Taşkın Kurşun
08:50-09:00 SS-03 Striktüran Crohn Hastalığında Cerrahi İçin Risk Faktörlerinin Araştırılması Betül Piyade
09:00-09:10 SS-04 Demir karboksimaltoz ilişkili methemoglobinemi: İnfüzyon ilişkili yeni bir yan etkinin preliminer verileri Gökhan Tazegül
09:10-09:20 SS-05 Hekimlerin diyabetik dislipidemide kılavuzlarda önerilen LDL hedef düzeylerine ilişkin tutumları Naime Afşar Satış
09:20-09:30 SS-06 Obez Hastalarda Sekonder Hiperparatiroidi Değerlendirmesi Emre Çapar
09:30-09:40 SS-07 Molidustat: Kronik böbrek hastalığında anemi için oyun değiştirici mi? Muhammed Tay

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
İstanbul
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5 Bay Plaza Kat:12
Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 216 573 18 36
E-mail: istanbul2@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.