BİLİMSEL PROGRAM

13:00 - 13:10 Açılış Konuşmaları
Haner Direskeneli, İshak Çetin Özener, İsmail Cinel
13:15 - 14:15 Panel 1: Yeni Tedaviler
Oturum Başkanları: Mahmut Bayık, Fulden Yumuk
13:15 - 13:35 Hematoloji'de Yeni Moleküller
Tayfur Toptaş
13:35 - 13:55 İmmüno-Onkoloji'de Yeni Moleküller
Faysal Dane
13:55 - 14.15 Romatoloji'de Yeni Moleküller
Haner Direskeneli
14.15 - 14.45 Kan Bankası: Klinisyenin Bilmesi Gerekenler
Fergün Aydın
14.45 - 15.15 Kahve Molası
15:15 - 16:00 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanları: Serdar Turhal, Neşe İmeryüz
15:15 - 15:24 Böbrek Nakli Hastalarında Karotis İntima Media Kalınlığı İle Kardiyovasküler Olaylar Ve Greft Kaybı Arasındaki İlişki
Duygu Şahin
15:24 - 15:33 Tip 2 Diyabetli Hastalarda Karaciğer Sertliğinin ve Yağlanmasının Fibroscan ile Saptanması
Meryem Demir
15:33 - 15:42

Periton Diyalizi Hastalarında Periton Sıvısında Kalprotektin Düzeyi ile Peritonit Sıklığının ve Periton Yeterliliğinin İlişkisi
Gizem Sevik

15:42 - 15:51

Böbrek Nakli Bekleme Listesindeki Hastalarda Kardiyovasküler Risk Analizi
Shahin Mehdiyev

15:51 - 16:00

Akut Myokard İnfarktüslü Normotansif ve Hipertansif Hastaların Serum Parathormon Düzeylerinin Karşılaştırılması
Seydahmet Akın

16:00 - 17:00 Konferans 1 - Nedeni Bilinmeyen Ateş
Oturum Başkanı: Önder Ergönül       ~     Konuşmacı: Ali Mert
17.00 - 19.00 Uzmanına Danış Toplantıları
Salon - 1: Akut Karaciğer Yetmezliği ve Acil Transplantasyon
Feyza Gündüz
Salon - 2: Hiperlipidemi Tedavisi
Ozan Kocakaya
Salon - 3: Vaskülite Yaklaşım
Ebru Aşçıoğlu, Haner Direskeneli
Salon - 4: Gebelikte Diyabet Yönetimi
Hülya Gözü
08:30 - 09:30 Uzmanına Danış Toplantıları
Salon - 1: Olgular ile Glomerüler Hastalıklar
Mehmet Koç
Salon - 2: Çelişkili Kan Gazı Sonuçları
Hakkı Arıkan
Salon - 3: PPI'lar Dost mu, Düşman mı ?
Osman Özdoğan
Salon - 4: Sitopeniler
Işık Atagündüz
09:30 - 10:45 Panel 2 - Profilaksi ve Aşılama
Oturum Başkanları: Hakan Tezcan, Ahmet Oktay
09:45 - 10:05 Aspirin ve Primer Koruma
Ali Serdar Fak
10:05 - 10:25 İmmunsupresif Hastada Aşılama
Elif Tükenmez Tigen
10:25 - 10:45 Geriatride Kırılganlık Nedir ? Nasıl Değerlendirilir ?
Aslı Tufan
10:45 - 11:15 Kahve Molası
11:15 - 12:00 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanları: Hülya Hamzaoğlu, Dilek Yavuz Gogas
11:15 - 11:24

Obezite Tedavisinde Orlistatın Klinik Etkinliği
Hande Peynirci

11:24 - 11:33 Magnetik Rezonans Görüntülemede Saptanan Anormal Kemik İliği Sinyal Değişikliklerinin Tanısal Değeri
Yasin Yıldız
11:33 - 11:42 Cushing Sendromlu Vakalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Lokalizasyona Göre Değerlendirilmesi
Aysun Şeker
11:42 - 11:51 Sjogren Sendromu'nda Periferik Nöropati
Pınar Erel
12:00 - 12:45

Uydu Sempozyumu - Boehringer Ingelheim

Birlikte Gidilecek Daha Çok Yolumuz Var
Moderatör: Hasan Aydın

Konuşmacı: Tevfik Demir
12:45 - 13:45 Öğle Yemeği ve Poster Tartışması
Moderatörler: Feyza Gündüz, Fergün Aydın
13:45 - 14:45 Panel 3 - Tanısal Yöntemler
Oturum Başkanları: Cem Kalaycı, Turgay Çelikel
13:45 - 14:05 Malinite-dışı Endikasyonlarda PET/CT
Tunç Öneş
14:05 - 14:25 Enfeksiyonda Yeni Tanısal Yöntemler
Dilek Yağcı Çağlayık
14:25 - 14:45 Fibroskan ve Kullanım Alanları
Yusuf Yılmaz
14:45 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:00 Konferans 2 - Bilim Bizi Yanıltır mı ?
Oturum Başkanı: Tevfik Akoğlu       ~     Konuşmacı: Mustafa Çetiner
16:00 - 17.00 Panel 4 - Yoğun Bakım
Oturum Başkanları: Berrin Ceyhan, Çetin Özener
16:00 - 16:20 Yüksek Akım Oksijen Tedavisi
Emel Eryüksel
16:20 - 16:40 Septik Şokta Yenilikler
Erdem Yalçınkaya
16.40 - 17:00 Malinite Hastalarında Yoğun Bakım Endikasyonu
Sait Karakurt
17.00 - 18:00 Panel 5 - Gebelikte Sık Karşılaşılan Sorunlar
Oturum Başkanları: Emel Akoğlu, Sema Akalın
17:00 - 17:20 Gebelerde Hipotiroidi ve Subklinik Hipotiroidi Yönetimi
Dilek Gogas Yavuz
17:20 - 17:40 KC Hastalıkları
Yeşim Alahdab
17:40 - 18:00 Nefroloji - Hipertansiyon
Arzu Velioğlu
18:00 - 18:20 Gebelikte Akılcı İlaç Kullanımı
Atilla Karaalp
18:30 - 19:30 Ödüllü Yarışma
Moderatörler: Serhan Tuğlular, Ali Serdar Fak, Zekaver Odabaşı, Emel Eryüksel
  Kapanış