BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Gönderimi Kuralları

 • İç hastalıkları ve ilişkili olan tüm alanları kapsayan “olgu sunumu” ve “özgün araştırmalar” değerlendirmeye alınacaktır.
 • Sempozyumun resmi dili Türkçe’dir. Tüm bildiri özetlerinde anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır.
 • Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), unvanları ve kurumları açık şekilde yazılmalıdır.
 • Giriş bölümünde problem ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.
 • Yöntem bölümünde, çalışma yöntemi iyi belirtilmeli, gereçler tanımlanmalı ve amaçlanan verileri toplamaya uygun olmalı, gerekli tanımlayıcı bilgiler verilmeli, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu belirtilmeli, istatistik yöntemler ve çalışmanın gücü açıklanmalıdır.
 • Bulgular bölümünde öncelikle çalışmanın asıl çıktıları sunulmalıdır. İstatistik değerlendirme yapılmışsa belirtilmelidir.
 • Kısıtlılıklar bölümünde kısaca çalışmanın başlıca kısıtlılıkları açıklanmalıdır.
 • Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın asıl sonucu belirtilmeli, kısaca bir yorum yapılmalıdır.
 • Olgu sunumları kongreye katkı yapacak olgulardan seçilmelidir ve bu olguların literatüre katkı yapacak yönleri sunumda açıkça belirtilmelidir.
 • Olgu sunumları, giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Özetler başlık hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • 05 Aralık 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 • Seçilen bildiriler 50x70 boyutlarında poster olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri Sistemi Kuralları

 • Bildiriler online olarak kongre internet sayfasından POSTER ve SÖZEL kategorilerinde kabul edilecektir. Bildirilerin sunum tipine bildiri değerlendirme kurulu tarafından karar verilerek bildiri sahiplerine bilgi iletilecektir. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri gönderme sistemine sayfanın üzerinde bulunan sekmeden ulaşabilirsiniz.
 • Bildiriyi gönderen yazarların, tüm iletişim bilgilerini (telefon, cep telefonu ve e-mail) eksiksiz olarak ilgili alanlara doldurmaları gerekmektedir.
 • Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 • Bildirilere iki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde bir parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 • Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.

Bildiri kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları  sistemde belirtmiş olduğunuz e-mail adresinize gönderilecektir.
Ayrıca kongre web sayfasındaki “Bildiri Sonuçları” bölümünden de sonuçları takip edebilirsiniz. 

*Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız ve ek yardım için [email protected]  mail adresine mail atabilir veya 0216 573 18 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.

* Bildiri değerlendirme kurulunun seçeceği En İyi Vaka Sunumu ve En İyi Bilimsel Çalışma için ödül verilecektir.