Bilimsel Program

İLKADIM SALONU
07:30 – 08:15

MSD UYDU SEMPOZYUMU – UZMANINA DANIŞ (Katılımcı sayısı davetliler ile sınırlıdır.)
İleri Evre Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri
Konuşmacılar: Bülent Erdoğan, İlhan Hacıbekiroğlu
08:30 – 10:00
DR. İBRAHİM TÜRKER OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Moderatör: Zafer Arık
Vaka 1 Seval Ay
Vaka 2 Duygu Bayır Garbioğlu
Panelistler:
Radyasyon Onkolog Evrim Tezcanlı
Radyolog Nuri Tasalı
Cerrah Tugan Beşe
Tıbbi Onkolog Şahin Laçin
10:00 – 10:40

MERCK UYDU SEMPOZYUMU
1L Maintenance in UC; New Era & New Treatment Option
Moderatör: Yüksel Ürün
Konuşmacı: Thomas Powles
10:40 – 11:55
MİKROBİYATA VE KANSER
Oturum Başkanları: Şeref Kömürcü, Ülkü Yalçıntaş Arslan
10:40 – 11:00
Kanser Etyolojisinde Mikrobiyata
Eser Kutsal
11:00 – 11:20
Kanser Tedavisine Mikrobiyatanın Etkisi
Öztürk Ateş
11:20 – 11:40
Mikrobiyata, Beslenme ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri ile Değiştirileblir mi?
Evrim Tezcanlı
11:40 – 11:55
Tartışma
12:30 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
13:30 – 14:10

ARVEN UYDU SEMPOZYUMU
Türkiye’ nin “Hücreden Bitmiş Ürüne İlk Biyobenzeri” FRAVEN’ in Üretim Yolculuğu
Oturum Başkanı: Türkkan Evrensel
Konuşmacı: Turgay Kaçar
14:10 – 15:25
TEDAVİLER GELİŞİYOR, PEKİ YA SORUNLAR?
Oturum Başkanları: Fikret Arpacı, Ahmet Alacacıoğlu
14:10 – 14:30
Onkoloji Hastasında Kardiyotoksite Takibi
Elif Eroğlu
14:30 – 14:50
Kanserde Tromboz ve Antikoagulasyon Tedavi Takibi
Erdoğan Selçuk Şeber
14:50 – 15:10
Onkoloji Hastasında Polifarmasi
Atila Karaalp
15:10 – 15:25
Tartışma
15:25 – 16:10

ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
Kanserle Mücadele: Onkolojinin Dünü, Bugünü, Yarını
Moderatör: Fazıl Aydın
Kanser Tedavisindeki Yenilikler – Fatih Selçukbiricik
Klinik Çalışmaların Geleceği ve Gerçek Dünya Verileri – Erdem Çubukçu & Atıl Bişgin
Kanserde Kişiselleştirilmiş Tanı & Tedavi ve Kapsamlı Genomik Profilleme – Umut Dişel & Büge Öz
16:10 – 17:25
HEMATO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Semra Paydaş, Coşkun Tecimer
16:10 – 16:30
B Hücreli Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapiler
Evren Özdemir
16:30 – 16:50
Lenfoma Tedavilerinin Uzun Süreli Yan Etkilerinin Yönetimi
Ramazan Esen
16:50 – 17:10
Solid Tümörlerde Otolog KIT, Hangi Kanserlerde? Ne Zaman?
Nuri Karadurmuş
17:10 – 17:25
Tartışma
İLKADIM SALONU
07:30 – 08:15

MSD UYDU SEMPOZYUMU – UZMANINA DANIŞ (Katılımcı sayısı davetliler ile sınırlıdır.)
İleri Evre Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri
Konuşmacılar: Bülent Erdoğan, İlhan Hacıbekiroğlu
08:30 – 10:00
DR. İBRAHİM TÜRKER OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Moderatör: Zafer Arık
Vaka 1 Seval Ay
Vaka 2 Duygu Bayır Garbioğlu
Panelistler:
Radyasyon Onkolog Evrim Tezcanlı
Radyolog Nuri Tasalı
Cerrah Tugan Beşe
Tıbbi Onkolog Şahin Laçin
10:00 – 10:40

MERCK UYDU SEMPOZYUMU
1L Maintenance in UC; New Era & New Treatment Option
Moderatör: Yüksel Ürün
Konuşmacı: Thomas Powles
10:40 – 11:55
MİKROBİYATA VE KANSER
Oturum Başkanları: Şeref Kömürcü, Ülkü Yalçıntaş Arslan
10:40 – 11:00
Kanser Etyolojisinde Mikrobiyata
Eser Kutsal
11:00 – 11:20
Kanser Tedavisine Mikrobiyatanın Etkisi
Öztürk Ateş
11:20 – 11:40
Mikrobiyata, Beslenme ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri ile Değiştirileblir mi?
Evrim Tezcanlı
11:40 – 11:55
Tartışma
12:30 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
13:30 – 14:10

ARVEN UYDU SEMPOZYUMU
Türkiye’ nin “Hücreden Bitmiş Ürüne İlk Biyobenzeri” FRAVEN’ in Üretim Yolculuğu
Oturum Başkanı: Türkkan Evrensel
Konuşmacı: Turgay Kaçar
14:10 – 15:25
TEDAVİLER GELİŞİYOR, PEKİ YA SORUNLAR?
Oturum Başkanları: Fikret Arpacı, Ahmet Alacacıoğlu
14:10 – 14:30
Onkoloji Hastasında Kardiyotoksite Takibi
Elif Eroğlu
14:30 – 14:50
Kanserde Tromboz ve Antikoagulasyon Tedavi Takibi
Erdoğan Selçuk Şeber
14:50 – 15:10
Onkoloji Hastasında Polifarmasi
Atila Karaalp
15:10 – 15:25
Tartışma
15:25 – 16:10

ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
Kanserle Mücadele: Onkolojinin Dünü, Bugünü, Yarını
Moderatör: Fazıl Aydın
Kanser Tedavisindeki Yenilikler – Fatih Selçukbiricik
Klinik Çalışmaların Geleceği ve Gerçek Dünya Verileri – Erdem Çubukçu & Atıl Bişgin
Kanserde Kişiselleştirilmiş Tanı & Tedavi ve Kapsamlı Genomik Profilleme – Umut Dişel & Büge Öz
16:10 – 17:25
HEMATO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Semra Paydaş, Coşkun Tecimer
16:10 – 16:30
B Hücreli Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapiler
Evren Özdemir
16:30 – 16:50
Lenfoma Tedavilerinin Uzun Süreli Yan Etkilerinin Yönetimi
Ramazan Esen
16:50 – 17:10
Solid Tümörlerde Otolog KIT, Hangi Kanserlerde? Ne Zaman?
Nuri Karadurmuş
17:10 – 17:25
Tartışma
İLKADIM SALONU
07:30 – 08:15

MSD UYDU SEMPOZYUMU – UZMANINA DANIŞ (Katılımcı sayısı davetliler ile sınırlıdır.)
İleri Evre Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri
Konuşmacılar: Bülent Erdoğan, İlhan Hacıbekiroğlu
08:30 – 10:00
DR. İBRAHİM TÜRKER OTURUMU
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Moderatör: Zafer Arık
Vaka 1 Seval Ay
Vaka 2 Duygu Bayır Garbioğlu
Panelistler:
Radyasyon Onkolog Evrim Tezcanlı
Radyolog Nuri Tasalı
Cerrah Tugan Beşe
Tıbbi Onkolog Şahin Laçin
10:00 – 10:40

MERCK UYDU SEMPOZYUMU
1L Maintenance in UC; New Era & New Treatment Option
Moderatör: Yüksel Ürün
Konuşmacı: Thomas Powles
10:40 – 11:55
MİKROBİYATA VE KANSER
Oturum Başkanları: Şeref Kömürcü, Ülkü Yalçıntaş Arslan
10:40 – 11:00
Kanser Etyolojisinde Mikrobiyata
Eser Kutsal
11:00 – 11:20
Kanser Tedavisine Mikrobiyatanın Etkisi
Öztürk Ateş
11:20 – 11:40
Mikrobiyata, Beslenme ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri ile Değiştirileblir mi?
Evrim Tezcanlı
11:40 – 11:55
Tartışma
12:30 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
13:30 – 14:10

ARVEN UYDU SEMPOZYUMU
Türkiye’ nin “Hücreden Bitmiş Ürüne İlk Biyobenzeri” FRAVEN’ in Üretim Yolculuğu
Oturum Başkanı: Türkkan Evrensel
Konuşmacı: Turgay Kaçar
14:10 – 15:25
TEDAVİLER GELİŞİYOR, PEKİ YA SORUNLAR?
Oturum Başkanları: Fikret Arpacı, Ahmet Alacacıoğlu
14:10 – 14:30
Onkoloji Hastasında Kardiyotoksite Takibi
Elif Eroğlu
14:30 – 14:50
Kanserde Tromboz ve Antikoagulasyon Tedavi Takibi
Erdoğan Selçuk Şeber
14:50 – 15:10
Onkoloji Hastasında Polifarmasi
Atila Karaalp
15:10 – 15:25
Tartışma
15:25 – 16:10

ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
Kanserle Mücadele: Onkolojinin Dünü, Bugünü, Yarını
Moderatör: Fazıl Aydın
Kanser Tedavisindeki Yenilikler – Fatih Selçukbiricik
Klinik Çalışmaların Geleceği ve Gerçek Dünya Verileri – Erdem Çubukçu & Atıl Bişgin
Kanserde Kişiselleştirilmiş Tanı & Tedavi ve Kapsamlı Genomik Profilleme – Umut Dişel & Büge Öz
16:10 – 17:25
HEMATO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Semra Paydaş, Coşkun Tecimer
16:10 – 16:30
B Hücreli Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapiler
Evren Özdemir
16:30 – 16:50
Lenfoma Tedavilerinin Uzun Süreli Yan Etkilerinin Yönetimi
Ramazan Esen
16:50 – 17:10
Solid Tümörlerde Otolog KIT, Hangi Kanserlerde? Ne Zaman?
Nuri Karadurmuş
17:10 – 17:25
Tartışma
   
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Cumhuriyet Caddesi Eren Apartmanı
No: 81 Kat:7 Daire:7 Elmadağ Taksim / İstanbul
Tel : +90 (212) 266 79 84 | +90 (532) 284 93 16
Web : www.kanser.org
E-mail: ttod@kanser.org

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No:38/3
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 438 10 39 | Faks: +90 312 438 10 09
E-mail: bilgi@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

KVKK Metni | Çerez Politikası