BİLİMSEL PROGRAM

13:00 - 13:10 Açılış Konuşmaları
Haner Direskeneli, İshak Çetin Özener, İsmail Ciner
13:15 - 14:15 Panel 1 - Yeni Tedaviler
13:15 - 13:35 Hematoloji'de Yeni Moleküller
Tayfur Toptaş
13:35 - 13:55 İmmüno-Onkoloji'de Yeni Moleküller
Faysal Dane
13:55 - 14.15 Romatoloji'de Yeni Moleküller
Haner Direskeneli
14.15 - 14.45 Kan Bankası: Klinisyenin Bilmesi Gerekenler
Fergün Aydın
14.45 - 15.15 Kahve Molası
15:15 - 16:00 Serbest Bildiriler
16:00 - 17:00 Konferans 1 - Nedeni Bilinmeyen Ateş
Ali Mert
17.00 - 19.00 Uzmanına Danış Toplantıları
Salon - 1: Akut Karaciğer Yetmezliği ve Acil Transplantasyon
Feyza Gündüz
Salon - 2: Hiperlipidemi Tedavisi
Ali Serdar Fak
Salon - 3: Vaskülite Yaklaşım
Ebru Aşçıoğlu, Haner Direskeneli
Salon - 4: Gebelikte Diyabet Yönetimi
Hülya Gözü
08:30 - 09:30 Uzmanına Danış Toplantıları
Salon - 1: Olgular ile Glomerüler Hastalıklar
Mehmet Koç
Salon - 2: Çelişkili Kan Gazı Sonuçları
Hakkı Arıkan
Salon - 3: PPI'lar Dost mu, Düşman mı ?
Osman Özdoğan
Salon - 4: Sitopeniler
Işık Atagündüz
09:30 - 10:45 Panel 2 - Profilaksi ve Aşılama
09:45 - 10:05 Aspirin ve Primer Koruma
Ali Serdar Fak
10:05 - 10:25 İmmunsupresif Hastada Aşılama
Elif Tükenmez Tigen
10:25 - 10:45 Geriatride Kırılganlık Nedir ? Nasıl Değerlendirilir ?
Aslı Tufan
10:45 - 11:15 Kahve Molası
11:15 - 12:00 Serbest Bildiriler
12:00 - 12:45

Uydu Sempozyumu - Boehringer Ingelheim

Birlikte Gidilecek Daha Çok Yolumuz Var
Moderatör: Hasan Aydın

Konuşmacı: Tevfik Demir
12:45 - 13:45 Öğle Yemeği ve Poster Tartışması
13:45 - 14:45 Panel 3 - Tanısal Yöntemler
13:45 - 14:05 Malinite-dışı Endikasyonlarda PET/CT
Tunç Öneş
14:05 - 14:25 Enfeksiyonda Yeni Tanısal Yöntemler
Dilek Yağcı Çağlayık
14:25 - 14:45 Fibroskan ve Kullanım Alanları
Yusuf Yılmaz
14:45 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:00 Konferans 2 - Bilim Bizi Yanıltır mı ?
Mustafa Çetiner
16:00 - 17.00 Panel 4 - Yoğun Bakım
16:00 - 16:20 Yüksek Akım Oksijen Tedavisi
Emel Eryüksel
16:20 - 16:40 Septik Şokta Yenilikler
Erdem Yalçınkaya
16.40 - 17:00 Malinite Hastalarında Yoğun Bakım Endikasyonu
Sait Karakurt
17.00 - 18:00 Panel 5 - Gebelikte Sık Karşılaşılan Sorunlar
17:00 - 17:20 Gebelerde Hipotiroidi ve Subklinik Hipotiroidi Yönetimi
Dilek Gogas Yavuz
17:20 - 17:40 KC Hastalıkları
Yeşim Alahdab
17:40 - 18:00 Nefroloji - Hipertansiyon
Arzu Velioğlu
18:00 - 18:20 Gebelikte Akılcı İlaç Kullanımı
Atilla Karaalp
18:30 - 19:30 Ödüllü Yarışma
  Kapanış